เกาะกระแสออนไลน์

อีกข่าวดี!! ยกเว้นภาษี 4 โครงการ เราไม่ทิ้งกัน-เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง-กำลังใจ

เฮ ครม.เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563 4 โครงการ

โดยเพจเฟซบุ๊ก กรมสรรพากร : The Revenue Department โพสต์เผยหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับเงินสนับสนุนหรือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล อันเนื่องมาจากการเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) รวม 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการเราไม่ทิ้งกัน
2.โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
3.โครงการคนละครึ่ง
4.โครงการกำลังใจ

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร.1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กรมสรรพากร : The Revenue Department