รอบรั้วรอบโลก

มาดากัสการ์ เผชิญความแห้งแล้งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

โครงการอาหารโลก หรือ ดับเบิ้ลยูเอฟพี (WFP) ออกมาเปิดเผยว่า มาดากัสการ์ ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันออก กำลังเผชิญกับสภาวะแห้งแล้งที่สุด ในรอบหลายสิบปี โดยในปีที่ผ่านมา มาดากัสการ์ ต้องเผชิญกับฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ 5 ปี อีกทั้งวิกฤตความแห้งแล้ง ที่ชาวมาดากัสการ์ต้องเผชิญนั้น เกิดขึ้นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้ว รวมทั้งต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย อันเป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ อัตราการขาดสารอาหารของคนภายในประเทศ ยังเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ทำให้มีเด็ก ๆ จำนวนมาก ต้องออกมาขอทาน เพื่อนำเงินที่ได้ ไปช่วยเหลือครอบครัว แม้เจ้าหน้าที่จะส่งเสบียงอาหาร เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวก็ตาม

ทั้งนี้ โครงการอาหารโลก สามารถรองรับและช่วยเหลือประชาชนชาวมาดากัสการ์ ที่ขาดแคลนอาหาร ทางตอนใต้ของประเทศ ได้ราว 500,000 คน