เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 มกราคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้  13 มกราคม 2564

บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาว ส่วนภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิยังคงลดลงได้อีก ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด