สนามข่าว 7 สี

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 278 คน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 6,208 คน

จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ วันที่ 12 มกราคม 2564 ทั้งหมด 278 คน ยอดผู้ติดเชื้อรวม 6,208 คน

10 จังหวัดสีแดง (จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 50 คน) อันดับ 1 ยังเป็นสมุทรสาคร 3,356 คน รองมาเป็นชลบุรี และระยอง

ส่วนจังหวัดที่เป็นสีส้ม (จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสม 11-50 คน) มี 12 จังหวัด 3 อันดับแรก คือ ตราด พระนครศรีอยุธยา และเพชรบุรี

ส่วนจังหวัดสีเหลือง (จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสม 1-10 คน) มีจำนวน 37 จังหวัด

โดยมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 กระจายไปใน 59 จังหวัด