เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 มกราคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 มกราคม 2564

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ มีกำลังแรงทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย มีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 13 ม.ค. 64