สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

แชะ แซะ ข่าว : เล่นใหญ่

การพนันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เล่นพนันทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว สำหรับผู้ถูกผีพนันเข้าสิงมักกล้าได้กล้าเสีย กล้าถึงขั้นเล่นใหญ่ แต่งเรื่องหลอกตำรวจ..