เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 7 มกราคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 7 มกราคม 2564

ภาคเหนือและอีสานยังมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคใต้ตอนล่าง ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่...