เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 6 มกราคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 6 มกราคม 2564

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว