เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 5 มกราคม 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 5 มกราคม 2564

มวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาฯ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีกำลังแรง...