7HDร้อนออนไลน์

เปิดไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตคนล่าสุด ชายวัย 56 ปี ป่วยแค่ 7 วัน

วันนี้ ( 4 ม.ค.64 ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เปิดเผยว่า ตัวเลขการติดเชื้อที่โป่งขึ้นมาในวันนี้ จำนวน  751 คน เกิดจาก จ.สมุทรสาคร สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)ร่วมมือกับภาคเอกชน เข้าไปค้นหาโรงงานแห่งหนึ่ง ตรวจหาเชื้อพบในกลุ่มแรงงานต่าวด้าวกว่า 500 คน ถ้ายังมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ประเทศไทยจะมีการเสียชีวิตไม่ต่างจากในต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีอัตราการเสียชีวิต 1% ของจำนวนผู้ติดเชื้อ

สำหรับผู้เสียชีวิต คนที่ 65 เป็นเพศชายอายุ 56 ปี อาชีพรับจ้าง มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ โดยมีโรคประจำตัว เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และมีประวัติเข้าไปพื้นที่เสี่ยง จ.สมุทรปราการ และคลองเตย กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 28 ธ.ค.63 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา เป็นผู้ป่วยนอก ของ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง ใน กทม. ด้วยอาการไข้  ปวดกล้ามเนื้อ กินข้าวไม่ได้
วันที่ 30 ธ.ค.63 ผู้ป่วยเหนื่อยมากขึ้น จึงเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน มีไข้อุณหภูมิ 38.5 องศา ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดตกลงเหลือ 85% ผลเอกซเรย์ปอดพบปอดอักเสบ และหัวใจล้มเหลว
วันที่ 1 ม.ค.64 ผลตรวจพบเชื้อโควิด
วันที่ 2 ม.ค.63 ผู้ป่วยมีอาการหอบและเหนื่อยมากขึ้น ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
วันที่ 3 ม.ค. 64 ผู้ป่วยอาการแย่ลง ระบบการหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในเวลา 17. 40 น.

ทั้งนี้ การเสียชีวิตของผู้ป่วยคนล่าสุด เป็นตัวอย่างที่อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว