ห้องข่าวภาคเที่ยง

สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายฯ

ศปถ. รายงานการเดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” พบว่าในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เกิดอุบัติเหตุ  652 ครั้ง  บาดเจ็บ  642  คนและเสียชีวิต  67  คน โดยจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดถึง 27 ครั้งและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด 27 คน ส่วนจังหวัดที่เสียชีวิตสูงที่สุด คือ นครราชสีมา 7 คน พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากดื่มแล้วขับ รองลงมาคือ ขับรถเร็ว และทัศนวิสัยไม่ดี  โดยรถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด กว่าร้อยละ 86 ทำให้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุสะสม ระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2563  เกิดอุบัติเหตุ1,652 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1,654 คน เสียชีวิต 186 คน

สาเหตุจากขับรถเร็วและดื่มแล้วขับ คือสาเหตุหลัก  จังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บสูงสุด  แต่จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 13 คน ซึ่ง ศปถ.จะบูรณาการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดใหัมากขึ้นพร้อมบังคับใช้กฎจราจรและการป้องกันโควิด-19 ตลอดทุกเส้นทางจราจร