7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านอำเภอปากชมต้านก่อสร้างเหมืองแร่ หวั่นก่อมลพิษ จ.เลย

ชาวบ้านที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย เดินหน้าคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ของกลุ่มนายทุน เพราะหวั่นว่าจะเกิดผลกระทบกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มตัวแทนชาวบ้านจากหมู่ 3, 4 และหมู่ 10 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย เดินทางมายื่นหนังสือถึง นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อคัดค้านการขอประทานบัตรการทำเหมืองแร่ ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านโพนทอง ตำบลเชียงกลม เพราะกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แม้จะเคยคัดค้านมาหลายครั้ง แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ เพราะผู้ประกอบการยังคงเดินหน้าขอประทานบัตร ซึ่งการยื่นหนังสือครั้งนี้มี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อม นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัด มารับหนังสือจากชาวบ้าน

ตัวแทนชาวบ้าน ให้ข้อมูลว่า หลังเห็นประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เรื่องการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ของบริษัทเอกชน ในพื้นที่หมู่ 3 บ้านโพนทอง แล้วได้เดินหน้าคัดค้านตามประกาศที่ระบุว่า สามารถร้องคัดค้านได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ โดยชาวบ้านได้นำแผนที่บริเวณที่ยื่นขอประทานบัตรมาแสดง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย หากอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ ชาวบ้านอาจจะได้รับผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ ที่จะเกิดกับสุขภาพอนามัยและผืนป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านในพื้นที่

ด้าน นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย ชี้แจงว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขอประทานบัตรเท่านั้น แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างใด เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ เช่น การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน จึงขอให้ชาวบ้านได้เข้าใจ พร้อมรับปากว่าจะนำข้อเสนอของชาวบ้านไปพิจารณาต่อไป