เช้าข่าว 7 สี

ไทยแอร์เอเชีย บันทึกข้อตกลงสนับสนุนสมาคมกีฬายูยิตสูฯ

สายการบินไทยแอร์เอเชีย บันทึกข้อตกลงในการสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเชีย มูลค่า 500,000 บาท แก่สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา และเยาวชนไทยที่มีความสามารถด้านกีฬายูยิตสูได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งขันในรายการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงใช้ในกิจการของสมาคมฯ ในการพัฒนากีฬาและช่วยเหลือสังคมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง