เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 ธันวาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 28 ธันวาคม 2563

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง...