7HD ร้อนออนไลน์

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกใกล้แตะ 81 ล้านคน

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งสูงกว่า 80.7  ล้านคน 7 แสนคน เสียชีวิตมากกว่า 1.7 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 19.4 ล้านคนแล้ว ส่วนรัสเซียก็มีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 3 ล้านคน

ขณะที่มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม  2,335 คน ซึ่งเป็นสถิติรายวันสูงที่สุดนับตั้งแต่การเกิดโรคระบาด ทำให้ทั่วประเทศมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 1 แสนคน และเสียชีวิต 451 คน

ด้านญี่ปุ่นประกาศห้ามชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นเดินทางเข้าประเทศชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ หลังพบผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นแล้ว 7 คน ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564  โดยที่กรุงโตเกียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 708 คน ทำให้ในเมืองหลวงมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 56,000 คน และทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 210,000 คน และเสียชีวิตกว่า 3,155 คน