ข่าวภาคค่ำ

ก.การคลังเผยคนละครึ่งเฟส 2 มีผู้ผ่านสิทธิ 4.5 ล้านคน

กระทรวงการคลังเผย มีผู้ผ่านสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 กว่า 4.5 ล้านคน และมีข่าวดี ล่าสุดรัฐบาลเตรียมประกาศวันหยุด ปี 2564 เป็นกรณีพิเศษ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผย ความคืบหน้าการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ซึ่งให้สิทธิรวม 5 ล้านสิทธิ มีผู้ได้ผ่านสิทธิทั้งสิ้น 4,510,000 ส่วนอีก 490,000 คน จะได้รับข้อความหรือ SMS แจ้งผล โดยสาเหตุที่ไม่ผ่านสิทธิ ได้แก่ การพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือระบุวันเดือนปีเกิด ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของรัฐ ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ หรือไม่ผ่านสิทธิ ยังมีโอกาสลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่ง อีกหากมีการเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก

นอกจากนี้ รัฐบาลเตรียมพิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะปี 2564 ในลักษณะวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เหมือนเช่นปีนี้ ซึ่งรวมถึงวันหยุดประจำภาคต่าง ๆ โดยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนหารือร่วมกัน และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และมีเวลาให้ภาคธุรกิจเตรียมตัว