เช้าข่าว 7 สี

Green Report : สัปดาห์นี้อากาศปิด ระวังฝุ่น PM2.5

แบบจำลองของ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เผชิญกับปรากฏการณ์ "อากาศปิดต่อเนื่อง" และ "ลมสงบ ลมอ่อน" โดยเฉพาะช่วงกลางคืนถึงเช้า จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม และมีแนวโน้มยาวไปถึงช่วง 28 ธันวาคมนี้ด้วย ดังนั้นหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมป้องกันสุขภาพของตนเอง เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ "เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" บางแห่งคุณภาพอากาศ "ปานกลาง" กับ "ดี"

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงวันที่ 15 ธันวาคม ถึงขนาดเป็นสีแดง และกระจายหลายพื้นที่ เช่น ริมถนนดินแดง เขตดินแดง 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,เขตหนองแขม เขตบางกอกน้อย และเขตประเวศ เป็นสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้อำนวยการ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย มองว่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้เทียบกับปีที่แล้ว แทบจะไม่แตกต่างกัน อาจสะท้อนได้ว่าแผนวาระแห่งชาติอาจจะทำไม่ได้ตามแผนหรือไม่

และประเด็นสำคัญ อยากให้ปรับค่ามาตรฐาน จาก 50 เป็น 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพราะจะมีผลต่อโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน และควรทำทันทีไม่ใช่บรรจุไว้ในแผนระยะกลาง

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ย้ำว่าสาเหตุสำคัญที่น่ากังวลของฝุ่นละออง PM2.5 มาจากรถยนต์ควันดำ ซึ่งจากการติดตามส่วนใหญ่ รถกระบะ ทั้งรถรับจ้าง และรถส่วนบุคคล มีควันดำเกินค่ามาตรฐานตรวจ 100 คันเจอ 25 คัน ส่วนรถขนส่ง รถบรรทุกมีแต่ลดน้อยลง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวแล้ว

กรมควบคุมมลพิษ ย้ำว่า แผนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ขณะนี้ไม่ล้มเหลว เพียงแต่การยกระดับต้องค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์ เพื่อไม้ให้กระทบกับชีวิตประชาชนและระบบเศรษฐกิจ

การประกาศยกระดับ หลังจากนี้จะเกิดขึ้นหากมีการกระจายของฝุ่นในระดับสีแดง และต่อเนื่องติดต่อกัน

การเฝ้าระวัง สวมหน้ากากอนามัย เป็นวิธีการดูแลตนเองที่ดีที่สุดในระยะนี้ ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care