เช้าข่าว 7 สี

Green Report : กำแพงไผ่หนามกันช้างป่าไทรโยค

จำนวนช้างป่าที่หากินระหว่างแนวเขต เชื่อมต่ออุทยานแห่งชาติไทรโยค และอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีมากกว่า 120 ตัว และคาดว่าปีนี้จะมีลูกเกิดใหม่ อีกไม่ต่ำกว่า 10 ตัว จากการสำรวจร่องรอยของการหากินของช้างป่า พบมี 4 หมู่บ้านใกล้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้แก่ บ้านแก่งจอ บ้านดาวดึงส์ บ้านบ้องตี้น้อย และบ้านพุหว้า ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งชุดเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ ร่วมกับชุมชนผลักดันช้างเข้าสู่ป่า

ตามวงรอบของช้างป่าที่นี่ เดือนธันวาคมนี้จะเป็นช่วงเริ่มต้นที่ต้องเฝ้าระวัง และจะออกมามากทุกปีช่วงมีนาคมถึงเมษายน ปีนี้อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า เพื่อเฝ้าระวังในจุดที่ช้างออกจากป่า และจะมีการลิงค์ข้อมูลดูภาพสดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ในการติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ปีที่ผ่านมามีเกษตรกร ได้รับความเสียหายจากช้างป่า 15 ราย ส่วนใหญ่เป็นมันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด และสวนกล้วยน้ำว้า ซึ่งช้างติดใจในรสชาติ จนทำให้ต้องออกมาหากินทุกปี ดังนั้นหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชของเกษตรกร

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว ก่อนหน้านี้มีแผนที่จะก่อสร้างรั้วถาวร และคูกันช้าง แต่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณ จึงได้ปรับแผนใช้วิธีธรรมชาติ โดยการสังเกตจากพืชในพื้นที่ พบว่าไผ่หนามสามารถกันช้างได้ ซึ่งมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นำเยาวชนในพื้นที่ปลูกต้นไผ่หนาม กำแพงธรรมชาติ เพื่อทำเป็นแนวป้องกันช้างป่า

พฤติกรรมของช้างป่าที่นี่ยังไม่เปลี่ยนมากนัก เป็นเพราะชาวบ้านในพื้นที่ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่มีการทำร้ายด้วยความโกรธแค้น... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : CH7HD Social Care