เช้าข่าว 7 สี

Green Report : เศษขยะสร้างงานศิลปะ

มีโอกาสไปดูไอเดีย ศิลปินรุ่นใหม่ ที่นำวัสดุเหลือใช้มาสร้างงาน เปิดเชิญชวนมาบริจาคงานศิลปะ ที่ไม่ว่าจะมองเป็นแมงกะพรุน หรือหมึก ก็ตามงานชิ้นนี้มูลค่า 6 หลัก และจะถูกนำไปจัดแสดงที่ประเทศเยอรมนี สร้างจากเศษขยะรับซื้อจากซาเล้งของเก่า หรือมีผู้นำมาบริจาค งานศิลปะทุกชิ้นที่ถ่ายทอดออกมา ต้องการที่จะสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนว่า สามารถจัดการกับวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวันรอบตัวให้เกิดประโยชน์ได้

ด้วยความเชื่อที่ว่า ขยะไม่มีทางหมดไปจากโลก แต่เราสามารถลดการใช้ได้ คุณเอ๋ แนะนำผู้ที่สนใจลองมองหาวัสดุภายในบ้าน คัดแยก ล้าง ตัด ฉีก และเย็บ ดูว่าจะหมุนเวียนสร้างเป็นของใช้ง่ายๆ ได้หรือไม่ เช่น ที่รองจาน ที่รองแก้ว หมวก หรือกระเป๋าจากเศษผ้า อย่างที่เห็นนี้ คุณเอ๋ ใช้ไอเดีย ความสนใจ จนเพิ่มมูลค่าจากขยะได้

ล่าสุด มีแนวคิดที่จะสร้างถังขยะจากเศษขยะ เพื่อมอบให้กับชุมชนย่านเจริญกรุง ใครที่สนใจสามารถจะร่วมเปลี่ยนขยะให้เกิดประโยชน์ ร่วมบริจาค ฝาจีบ ถุงขนม กระป๋องน้ำอัดลม และฝาขวดน้ำพลาสติก ที่ล้างทำความสะอาดได้

ขยะสามารถลดลงได้ เพียงแต่ใช้อย่างมีสติ คิดก่อนใช้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และงานศิลปะที่สร้างขึ้นนี้ไม่ได้ทิ้งให้สูญเปล่าจะถูกนำมาปรับแต่งสำหรับใช้ประโยชน์ในครั้งต่อๆ ไป หากคุณผู้ชมต้องการไอเดีย หรือให้คำแนะนำ ไปติดตามผลงานของศิลปินได้ที่ สวนหลวงสแควร์ ใกล้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ จะเห็นงานศิลปะจากขยะที่แปลกตา ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : CH7HD Social Care