เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ม่อนแจ่ม ยังเดินหน้าจัดระเบียบ

ความคืบหน้าการจัดระเบียบป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรือ พื้นที่ม่อนแจ่มและบริเวณใกล้เคียง ล่าสุด นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ระบุว่า มีการดำเนินคดีแล้ว 30 คดี เน้นบุกรุกใหม่ ก่อสร้างเพิ่มเติม ซื้อขายเปลี่ยนมือ และครอบครองโดยนอมินี มีการรื้อถอนไปแล้ว 9 แห่ง ที่เหลือ 82 แห่ง อยู่ระหว่างการจัดระเบียบตามแผนของจังหวัดให้เป็นไปตามกรอบ โดยเฉพาะรูปแบบของที่พักโฮมสเตย์ ลานกางเต็นท์ มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในลุ่มน้ำชั้น 1-2 นอกจากนี้ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวง ในการสร้างความสมดุลของพื้นที่ ซึ่งขณะที่กำลังรอแผนที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ จะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ผู้มาเยือนม่อนแจ่มได้รับทราบ โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยของที่พัก

ด้าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม ให้ข้อมูลว่า ชุมชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบของภาครัฐ สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ จึงต้องการให้มีการพิสูจน์และตรวจสอบความเป็นธรรม

ขณะที่การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวนี้ มีนักท่องเที่ยวมาที่ม่อนแจ่มจำนวนมาก ผู้ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น พยายามจัดระเบียบทั้งการเดินรถ การรักษาความปลอดภัย และขยะจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะโฟมและขวดแก้ว ขอความร่วมมือไม่นำขึ้นม่อนแจ่ม

แนวทางการจัดระเบียบในพื้นที่ม่อนแจ่มตามแผน ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชนพื้นที่ได้ประโยชน์สูงสุด... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้


Facebook : CH7HD Social Care