เช้าข่าว 7 สี

ม.เกษตรศาสตร์ เปิดอาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมกิจกรรม Open House และกิจกรรมการทดสอบสมรรถนะทางกีฬา และการฟื้นฟูสุขภาพโดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการจัดการศึกษาในยุค Digital & Aging Society” และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนากีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาในสถานการณ์ COVID-19 และยุค Digital”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง