เช้าข่าว 7 สี

ฟุตซอลต้านยาเสพติด ท่าอิฐ คัพ เชื่อมความสามัคคี พุทธ คริสต์ อิสลาม

นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดกีฬา ฟุตซอลต้านยาเสพติด ท่าอิฐ คัพ โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฯ ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเชื่อมความสามัคคีทั้งชาวพุทธ คริสต์ อิสลาม ให้หันมาเล่นกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจัดการแข่งขันต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง