เช้าข่าว 7 สี

การแข่งขันกอล์ฟอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสัมพันธ์ / การแข่งขันเรือพายจิ๋ว 7 -12 ฝีพายฯ

พลโทเอกชัย หาญพูนวิทยา เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสัมพันธ์ วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แข่งขันที่สนามไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี

พันตำรวจเอกรัฐศักดิ์ รักสลาม รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตหนองจอก เปิดการแข่งขันเรือพายจิ๋ว 7 -12 ฝีพาย , เรือมาด 7 ฝีพาย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ ที่บริเวณหน้าวัดแสนเกษม เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง