เช้าข่าว 7 สี

ยูยิตสูฯ จัดโครงการอบรมการป้องกันตัวเบื้องต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปให้ความรู้ศิลปะป้องกันตัว กับโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการจัดอบรมการป้องกันตัวเบื้องต้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์กว่า 40 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมกันอย่างคึกคัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง