เช้าข่าว 7 สี

ธันวานัตน์ - วัฒนลดา คว้าแชมป์วิ่งเทรล พีค เมาเทนท์ฯ

การแข่งขันวิ่งเทรล รายการ พีค เมาเทนท์ เขาพญาเดินธง เทรล 2O2O ที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แชมป์ประเภทชาย 21 กิโลเมตร ได้แก่ ธันวานัตน์  คำจริง ส่วนแชมป์ประเภทหญิง 21 กิโลเมตร ได้แก่ วัฒนลดา บุญกาวิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง