สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ประเมินผลงานสมาคมกีฬาไทย เพื่อความเป็นเลิศในทุกมิติ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 2563 ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เน้นย้ำเรื่องระบบประเมินผล การบริหารจัดการสมาคมกีฬาตามแนวทางพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาตัวชี้วัดให้เหมาะสม สอดคล้องตามความแตกต่างของแต่ละสมาคมกีฬาอย่างแท้จริง พิจารณาและความเหมาะสม สมาคมพี่เลี้ยง เพื่อช่วยเหลือสมาคมที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน รวมถึงให้มีการประเมินและปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลนี้ในห้วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป