7 สีช่วยชาวบ้าน

เร่งตรวจสอบมลพิษจากโรงงานผลิตยางมะตอย จ.แม่ฮ่องสอน

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลมลพิษจากโรงงานผลิตยางมะตอย ในพื้นที่ตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบจากมลภาวะต่าง ๆ

นายนวรัตน์ เทพพิทักษ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษของโรงงานภาคเหนือ สำนักงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตยางแอสฟัสติกส์คอนกรีต หรือ ยางมะตอย บนถนนเลี่ยงเมือง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังชาวบ้านร้องเรียนว่า โรงงานแห่งนี้สร้างมลพิษ ทั้งเสียงดัง ฝุ่นละออง และกลิ่นเหม็น ต้องการให้ย้ายโรงงานแห่งนี้ออกนอกพื้นที่

โดย นายชัยวัฒน์ สืบพงศ์เอื้อ กำนันตำบลปางหมู ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ที่ผ่านมามีการร้องเรียนปัญหาไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบหลายครั้งแล้ว แต่ก็ไม่เคยแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเหม็น ที่แม้จะมีการใช้สารเคมีระงับ แต่ปัญหากลิ่นเหม็นก็ไม่เคยหมดไป จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต เพื่อหาต้นเหตุของกลิ่นเหม็น และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด รวมทั้งอยากให้มีการสุ่มตรวจค่ามลพิษต่าง ๆ จากโรงงานแห่งนี้อย่างสม่ำเสมอด้วย

โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษของโรงงานภาคเหนือ สำนักงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำอุปกรณ์ตรวจวัดไปติดตั้ง 2 จุด โดยจุดแรก คือ บนหลังคาโรงงาน และอีกจุดหนึ่ง คือ พื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับโรงงาน เพื่อเก็บข้อมูลไปตรวจวิเคราะห์ และพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาให้ชาวบ้านต่อไป