เช้าข่าว 7 สี

แถลงข่าว ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี และสถาบันกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต แถลงข่าวจัดการแข่งขันอีสปอร์ต ROV FROM SCHOOLS TO RANGSIT UNIVERSITY CHAMPIONSHIP “เปลี่ยนเรื่องเล่นให้เป็นอนาคต” โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวน 64 ทีม จับฉลากแบ่งสายแข่งขันแบบออนไลน์ให้เหลือ 32 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายนนี้ สำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง