7HD ร้อนออนไลน์

ผบ.ทบ.ยันทหารสหรัฐฯ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ตาม ศบค.กำหนด

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวระหว่างการร่วมงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 133 ปี ถึงกรณีประชาชนมีความเป็นห่วงต่อการเดินทางมาของทหารสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมฝึกกับทหารไทยว่า ทหารสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.ทุกอย่างโดยไม่มีข้อยกเว้น และไม่เคยมีการปฏิเสธรวมถึงการเข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือก หรือ Alternative State Quarantine (ASQ) และได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถึง 3 ครั้ง ตามที่ พล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพบก (ผอ.ศบค.ทบ.) ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้

พล.อ.อภิรัชต์ ยังกล่าวถึงข้อวิจารณ์เรื่องทหารต่างชาติ เข้าพักและกักตัวในโรงแรมใจกลางกรุงเทพฯ แทนที่จะเป็นค่ายทหารว่า จะต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองโรคก่อน ซึ่งการไปคัดกรองโรคในค่ายทหาร อาจมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ เพราะไม่ได้มีการจัดแบ่งห้องไว้ จึงไม่เหมาะสมจะให้ไปอยู่ในค่ายทหาร แต่ทั้งนี้ได้มีการปิดโรงแรมและทางทหารสหรัฐฯ ได้ออกค่าใช้จ่ายเองทุกอย่าง เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างรัดกุมเต็มที่ แม้เดิมจะมีผู้เดินทางมาราว 300 คน แต่ได้ปรับลดขนาดลงเพื่อเอาเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ ซึ่งทุกประเทศที่มาร่วมฝึกไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ทุกคน โดยได้มีการสวอปเชื้อถึง 3 ครั้ง โดยครั้งแรกผ่านไปแล้วเรียบร้อยทุกคนมีผลการตรวจเชื้อออกมาเป็นลบ ไม่มีใครติดโควิด-19 จากนั้นเหลือการสวอปครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ก่อนที่จะมีการฝึกต่อไป โดยเป็นการฝึกแบบระบบปิดในค่ายทหาร

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังกล่าวว่า ในส่วนของการฝึกที่ไม่มีความจำเป็นได้มีการลดและเลื่อนออกไปแล้ว ส่วนการฝึกใดที่มีความจำเป็น ได้ลดจำนวนและขนาดการฝึกลงมา ส่วนความจำเป็นที่ต้องฝึกร่วมกับนานาชาติ  เพราะทหารยังคงต้องดำรงเรื่องการฝึกเพราะไม่สามารถปิดประเทศได้ แต่เป็นไปภายใต้การเฝ้าระวังโรคระบาด ซึ่งไทยเป็นตัวอย่างของประเทศ ที่มีวินัยในการสวมหน้ากากอนามัย ทำให้ชาติอื่นเกิดความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลสามารถควบคุมและป้องกันโควิด-19 ได้  โดยสามารถพิจารณาได้จากการที่รัฐบาลจะจัดประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่วันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 ที่จังหวัดระยอง ถือเป็นการเริ่มต้นของการผ่อนคลาย สร้างความเชื่อมั่นในรูปแบบนิวนอร์มัล ( New Normal ) ทหารถือเป็นองค์กรหนึ่ง ในการจัดฝึกร่วมกับหน่วยใดก็ตามที่ต้องยึดวินัยและการระวังป้องกันโควิด-19