ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : นักเต้นปรับตัวยุคโควิด-19

ช่วงอยู่บ้านนอกจากหันมาทำอาหารกินกันมากขึ้นแล้ว หลายคนหันมาเรียนเต้นเพิ่มเติม ช่วยให้สถาบันสอนเต้นพออยู่ได้ในช่วงโควิด-19 ระบาด..