7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านรวมพลังเรียกร้องแก้ปัญหามลพิษจากโรงงานน้ำตาล จ.ยโสธร

ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จังหวัดยโสธร เดินหน้าต่อต้านปัญหามลพิษจากโรงงานน้ำตาล หลังส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตหลายด้าน

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านมลพิษทางอากาศ เสียง กลิ่น และปัญหาการจราจร ที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวะมวล ในพื้นที่ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ พื้นที่รอยต่อตำบลเชียงเพ็ง จนทำให้ชาวบ้านในรัศมี 5 กิโลเมตรเดือดร้อน โดยตัวแทนกลุ่มฯ ให้ข้อมูลว่า ทางกลุ่มและชาวบ้านตำบลเชียงเพ็ง ไม่เห็นด้วยตั้งแต่การทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพบว่ามีชาวบ้านร้อยละ 93 ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นประกอบการทำรายงานดังกล่าวด้วย

หลังโรงงานแห่งนี้เริ่มกระบวนการผลิต เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ก็ทำให้เกิดผลกระทบทั้งฝุ่น ควัน เสียงดัง กลิ่นเหม็น และอุบัติเหตุจากรถบรรทุกอ้อยที่มักทำอ้อยหล่นบนถนน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากก่อให้เกิดความรำคาญ ยังทำให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของชาวบ้านแย่ลงไปด้วย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ทางกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จึงรวบรวมเอกสารและทำหนังสือร้องเรียนยื่นให้นายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอป่าติ้ว เพื่อพิจารณาและหามาตรการช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป