7HD ร้อนออนไลน์

จ.ตราด ลุ้นครองแชมป์ไร้ตาย ช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่

นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด  เผยผลสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2563 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563 พบว่า การเกิดอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่มีจำนวน 31 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 32 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร  โดยสาเหตุการเสียชีวิตพบว่า พฤติกรรมเสี่ยงเกิดจากการดื่มสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออีก 1 วันของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ.ตราด ได้เน้นย้ำให้จุดตรวจร่วมจราจรทุกแห่งบังคับใช้ มาตรการ 10 มาตรกาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (10 รสขม) อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเพิ่ม