ห้องข่าวภาคเที่ยง

เผยสถิติ สรุปอุบัติเหตุปีใหม่วันที่ 4 ยอดผู้เสียชีวิตยังพุ่ง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ติดตามรายงานตัวเลขสถิติอุบัติเหตุทุกวัน และได้กำชับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุลงให้มากที่สุด และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแข็งขันในช่วงนี้ 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เน้นย้ำแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกำชับทุกหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจเข้มกรณี"เมาไม่ขับ" หากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่มาตรการทางสังคม พร้อมกันนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ลดอุบัติเหตุทางถนน

สำหรับอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 4 วันหรือตั้งแต่วันที่ 27-30 ธันวาคมมีทั้งสิ้น 1,988 ครั้ง บาดเจ็บ 2,031 คน มีผู้เสียชีวิตรวม 208 คนกรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 11 คน สาเหตุหลักคือดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือจักรยานยนต์

ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดำเนินคดีผู้กระทำความผิด 42 ราย กรณีความผิด ทั้งจัดโพรโมชัน ลดแลกแจกแถมส่งเสริมการขาย ,โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , ขายเครื่องดื่มนอกเวลา และขายบนทางเท้า