วันสำคัญ

วันสำคัญ

 • วันฉัตรมงคล

  วันฉัตรมงคล   ความสำคัญ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกถึงการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์…

 • วันแรงงานแห่งชาติ

  ประวัติวันแรงงานแห่งชาติ   แรงงาน คือ พลังการผลิต นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ พลังของผู้ใช้แรงงานจะแฝงอยู่ในผลผลิตทุกชิ้น…

 • วันสงกรานต์

  วันสงกรานต์   ความหมาย เทศกาลสงกรานต์จะตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี ซึ่งคำว่า "สงกรานต์" นั้นมาจากภาษาสันสฤกตว่า สํ-กรานต แปลว่า ก้าวขี้น ย่างขึ้น…

 • วันจักรี

  ประวัติและความสำคัญของ "วันจักรี" วันจักรี ตรงกับ วันที่ ๖ เมษายนของทุกปี  เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ มหาจักรีบรมราชวงศ์…

 • วันมาฆบูชา

  ประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา (บาลี: มาฆปูชา; อังกฤษ: Magha Puja) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวพุทธเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย…

 • วันวาเลนไทน์

  ประวัติวันวาเลนไทน์   วันวาเลนไทน์มีมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ในกรุงโรมสมัยก่อนนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จะเป็นวันเฉลิมฉลองของจูโน่ซึ่งเป็นราชินีแห่งเหล่าเทพและเทพธิดาของโรมัน…

 • วันตรุษจีน

  ประวัติวันตรุษจีนหรือปีใหม่จีน ประวัติของวันขึ้นปีใหม่ของจีนมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในวัฒนธรรมอื่นๆ ความปรารถนาสิ่งที่เราหวังว่าจะได้ปรับปรุง…

 • วันครู

  ประวัติและความสำคัญของ "วันครู" ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ…

 • วันเด็ก

  ประวัติวันเด็ก   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคำว่า "เด็ก" ไว้ คือ "เด็ก" หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก อ่อนวัน เช่น…

 • วันปีใหม่สากล

  วันขึ้นปีใหม่ คือวันแรกของปี มักจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และนับเป็นวันสำคัญของปี ปัจจุบันกำหนดให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล…

 •  < 1 2