วันสำคัญ

วันสำคัญ

 • วันรัฐธรรมนูญ

  วันรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย) สำคัญอย่างไร   วันที่ 10 ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกๆ ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…

 • วันลอยกระทง

  วันลอยกระทง   วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา…

 • วันออกพรรษา

  วันออกพรรษา วันออกพรรษา หรือ วันมหาปวารณา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่…

 • วันปิยมหาราช

  ความเป็นมาของวันปิยมหาราช   วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต…

 • วันไหว้พระจันทร์

  วันไหว้พระจันทร์ เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นเทศกาลของชาวจีนโดยปกติจะมีวันเพ็ญ เดือน 8 ของจีน ซึ่งในภาษาจีน วันเพ็ญเดือนแปด คนจีนเรียกว่า “จงชิว”…

 • วันเข้าพรรษา

  "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์…

 • วันอาสาฬหบูชา

  วันอาสาฬหบูชา  ย่อมาจากคำว่า “อาสาฬหปูรณมีบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน วันอาสาฬบูชา…

 • วันสุนทรภู่

  วันสุนทรภู่   วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “สุนทรภู่” ซึ่งเป็นกวีไทยที่มีชื่อเสียงใน…

 • วันวิสาขบูชา

  วันวิสาขบูชา   วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่ง ความหมายของ คำว่า "วิสาขบูชา"…

 • วันพืชมงคล

  ความสำคัญ และ พระราชพิธีในวันพืชมงคล วันพืชมงคลปีนี้ตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ทางราชการกำหนดให้วันพืชมงคลเป็นวันเกษตรกร และกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ…

 •  1 2 >