ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์เก่าแก่ที่สำคัญ ไม่เพียงช่วยให้รู้จักดวงดาว ยังทำให้เข้าใจในปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าได้อย่างดีการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกจึงเป็นก้าวแรก บนเส้นทางการเป็นนักดาราศาสตร์

ออกอากาศ : 16 ก.พ. 2563