ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : วันอาทิตย์ เวลา 07:58 น.

อาข่า

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “อาข่า” กลุ่มชาติพันธุ์แห่งที่ราบสูง วิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติป่าเขารักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีงามจากบรรพบุรุษสืบทอดให้กับลูกหลานได้รักษาขุนเขา ผืนป่า และคุณค่าแห่งอดีตให้ดำรงสืบต่อไป

ออกอากาศ : 25 ส.ค. 2562