ร้อยเรื่องเมืองไทย

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 07:50 น.

“ศูนย์ สอวน. กทม. วิทยาศาสตร์ และอวกาศ”

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ศูนย์ สอวน. กทม. วิทยาศาสตร์ และอวกาศ” ศูนย์กลางจัดอบรมวิชา Earth Science ใช้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศหรือ IESO และจะขยายผล ยกระดับ การเรียนการสอนในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับสากล

ออกอากาศ : 19 ก.ค. 2563