บรรพชนฅนชาติไทย

บรรพชนฅนชาติไทย

ออกอากาศ : หลังข่าวภาคค่ำ

ผัดไทย

“กระจกหกด้าน” ตอน “ผัดไทย” อาหารประเภทเส้นแป้งแบบจีนวิธีปรุงผัดแบบไทย แพร่หลายสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม หนึ่งในอาหารจานยอดนิยมของโลกในปัจจุบัน ดัดแปลงร่วมสมัย หลากหลายด้วยวัตถุดิบ หากยังคงกลิ่นอายและรสชาติเฉพาะตัว

ออกอากาศ : 28 มิ.ย. 2562