พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

บรมราชาภิเษก

“กระจกหกด้าน” ตอน “บรมราชาภิเษก” การพระราชพิธีราชาภิเษก และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่ยุคสุโขทัย เริ่มจากการสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาว โดยทรงได้รับพระแสงขรรค์ชัยศรีจากพ่อขุนผาเมืองแล้วเฉลิมพระนามใหม่เป็น “ศรีบดินทราทิตย์” ยุคอยุธยา ขั้นตอนและองค์ประกอบซับซ้อนมากขึ้นสืบเนื่องมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ สะท้อนถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อสังคมไทยตลอดมา

ออกอากาศ : 2 พ.ค. 2562