กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

พุทธศิลป์ถิ่นสามหมอก

“กระจกหกด้าน” ตอน “พุทธศิลป์ถิ่นสามหมอก” แม่ฮ่องสอนแตกต่างจากเมืองล้านนาอื่นๆ สมดังจังหวัดที่มีผู้คนเชื้อสายไทยใหญ่หรือไตอยู่อาศัยมากที่สุดในเมืองไทย สมบูรณ์ด้วยวัฒนธรรมประเพณีอันมีรูปแบบเฉพาะตัว อาหารการกิน รวมทั้งศิลปกรรมสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์

ออกอากาศ : 17 ต.ค. 2562