กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

ธัญพืชแห่งชีวิต

“กระจกหกด้าน” ตอน “ธัญพืชแห่งชีวิต” วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนไทยทุกภาค รากฐานการเป็นสังคมเกษตรกรรมผสมผสานคติความเชื่อพื้นเมือง ตั้งแต่ การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติ ศาสนา จนมีวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อหลากหลายตกทอดมาถึงปัจจุบัน

ออกอากาศ : 19 ก.ย. 2562