กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45 น.

สนุกคิด(Kids)พิชิตจินตนาการ

ตอน “สนุกคิด(Kids)พิชิตจินตนาการ” จากหนังสือนิยายสู่การสร้างสรรค์ เพิ่มการเรียนรู้แก่เด็กยุค 5G ด้วยนวัตกรรมภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริงถึงเมืองดิจิตอลจากตำนาน ส่งเสริมทักษะ สร้างสติปัญญา รองรับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไกลและไม่เคยหยุดนิ่ง

ออกอากาศ : 13 ก.พ. 2563