กระจกหกด้าน

กระจกหกด้าน

ออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น.

“สุขสีเขียว”

“กระจกหกด้าน” ตอน “สุขสีเขียว” การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่ง ตกแต่งภายนอกและภายในอาคารบ้านเรือน กรองสารพิษในอากาศ กำจัดกลิ่น ไม่พึงปรารถนา ช่วยผ่อนคลาย สร้างความสงบสุขทางจิตใจ เพิ่มความร่มเย็น เป็นธรรมชาติอยู่ใกล้ตัว

ออกอากาศ : 16 ก.ค. 2563