สามเณร

ร้อยเรื่องเมืองไทย - “ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “สามเณร” การบวชสามเณรอายุอย่างต่ำ ๗ ขวบ ไม่เกิน ๒๐ ปี มีที่มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล การบวชเป็นสามเณรจะต่างจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ถือเป็นการเริ่มเรียนรู้พระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ออกอากาศวันที่ 2 ก.พ. 2557 เวลา 08:10 น.