นิทานชาดก

กระจกหกด้าน - “นิทานชาดก” ชาดกคือประวัติในชาติก่อนของพระพุทธเจ้า สมัยยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อการตรัสรู้ โดยทรงเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆ มีอยู่นับพันเรื่อง หมายถึงทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นับพันชาติ ที่รู้จักกันทั่วไปคือพระเจ้า ๑๐ ชาติ หรือทศชาติชาดก

ออกอากาศวันที่ 13 ม.ค. 2557 เวลา 16:00 น.