ที่สุดในโลก

กระจกหกด้าน - “ที่สุดในโลก” พุทธศาสนิกชนชาวไทยบางคนประกาศศรัทธาแรงกล้า ต่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสังฆเจ้าบางรูป เทพเจ้าบางองค์ด้วยการสร้างรูปเหมือน ใหญ่ที่สุดในโลกไว้สักการบูชา

ออกอากาศวันที่ 7 ม.ค. 2557 เวลา 16:00 น.