พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พิพิธภัณฑ์ชาวกรุง

กระจกหกด้าน - “พิพิธภัณฑ์ชาวกรุง” มองภาพอดีตผ่านพื้นที่ปัจจุบันที่ยังคงหลงเหลือเป็นความทรงจำเล่าขานผ่านสิ่งก่อสร้าง สะท้อนวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ในเมืองกรุงให้กลับมามีชีวิตชีวา จัดแสดงไว้ทั้งของราชการและเอกชนมากมายหลายแห่ง 

ออกอากาศวันที่ 30 ธ.ค. 2556 เวลา 16:00 น.