ข่าวรายการ

วิถีไทหล่ม

วิถีไทหล่ม

“กระจกหกด้าน” ตอน “วิถีไทหล่ม” กลุ่มชาติพันธุ์เชื้อสายชาวลาว มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อและภาษาพูดคล้ายกับชาวหลวงพระบาง ต่อมาชาวลาวกลุ่มอื่นอพยพเข้ามาอยู่ร่วมกัน ณ อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผสมผสานจนก่อเกิดวัฒนธรรมเอกลักษณ์

ข่าวอื่นในหมวด