ข่าวรายการ

ตอนศูนย์ สอวน. ภาคใต้

ตอนศูนย์ สอวน. ภาคใต้

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ศูนย์ สอวน. ภาคใต้” มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่ จัดตั้งศูนย์สอวน. พื้นที่ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันดูแล

ข่าวอื่นในหมวด