ตอนศูนย์ สอวน. ภาคใต้

View icon 744
วันที่ 30 ก.ย. 2563
ข่าวรายการ
แชร์
ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ศูนย์ สอวน. ภาคใต้” มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐที่ จัดตั้งศูนย์สอวน. พื้นที่ภาคใต้ที่มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกันดูแล

ข่าวอื่นในหมวด